...Vita incerta mors certissima...

Farby aury a výpočet aury

19. února 2010 v 20:35 | Lady |  Aura
Ospravedlňujem sa ak sú tam chyby ale nechcelo sa mi to prekladať z češtiny tak som to proste hodila do prekladača xD proste LoL jaká som ja lenivá...lol

Presné určenie farieb je veľmi ťažké, pretože majú základnú charakteristiku, ktorá závisí na tom, kde sa aká farba nachádza, v akom odtieni alebo tónu je vykonaná as akou farbou sa prelína.

Svetlé a jasné ostínů - pozitívnej energie

Tmavé, rozmazané, zakalené odtiene - negatívne energie, prítomnosť chorôb

Výpočet vlastnej aury!!!

Auru môžeme vnímať nielen vizuálne, ale môžeme využiť aj numerologických vedomostí
a farby aury si "vypočítať". Potrebujeme na to poznať dátum narodenia danej osoby.
Podľa výpočtu potom stanovíme "hlavné" a "vedľajšie" farbu aury.

VÝPOČET:

1. Sčítame dátum narodenia a súčet prevedieme na číslo od 1 do 9.
Avšak s jedinou výnimkou, a to sú číslo 11 a 22. Tieto čísla nepřevádíme na 2 a 4.
A to z toho dôvodu, že 11 aj 22 sú v numerologii považovaná za tzv majstrovská položky.
Súčet čísel dátumu narodenia nám dá "hlavné" farbu.
Príklad: Dátum narodenia je 24. 12. 1928. Sčítáme: 2 +4 +1 +2 +1 +9 +2 +8 = 29, 2 +9 = 11.
Toto číslo už ďalej nerozrušili. Keby sme však mali výsledok napríklad 14,
sumarizáciu by sme dál: 1 +4 = 5.

2. O "vedľajšej" farbe nás potom informuje číslica dátumu narodenia.
Použime predchádzajúci dátum narodenia. To potom znamená, že sa jedná o 24.
Opäť sčítáme: 2 +4 = 6. Číslo dňa narodenia nás informuje o "vedľajší" farbe aury.

"Hlavná" farba nám dáva prehľad o najdôležitejších znakoch daného človeka.
"Vedľajšie" farba nás potom informuje najmä o jeho schopnostiach.

VÝSLEDKY:

1.
ČERVENÁ

Hlavná farba
Bude ľahko dosahovať svojich predsavzatí, je spoločenská a vie zrozumiteľne hovoriť. V láske však nie je príliš romantická. Vo finančnej sfére bude mať šťastie.
Je to dobrý vodca ostatných, ktorý chce ale o všetkom rozhodovať sám.
Pre svoje ciele si vie vybrať správny čas, u ostatných je obľúbená, ale nepotrebuje sa o ne príliš spoliehať. Má silné ego a dokáže nájsť šťastie.

Vedľajšia farba
Osobnosť, ktorá bude mať v živote šťastie. Vie ostatným pomáhať. Nade vše si cenia slobody
a nezávislosti. Je energická i vitálne a dobre komunikuje. Pre svoj cieľ dokáže aj nemožné veci. Nerada sa necháva obmedzovať a nemá rada kritiku, aj keď je to priateľský človek. Vie byť
v správny čas na správnom mieste. Je ctižiadostivá.

2.
ORANŽOVÁ

Hlavná farba
Bude úspešná, ak dokáže viac využiť ponúkané príležitosti. Je veľmi priateľská a pre svojich priateľov urobí úplne všetko. Je ošetrujúce a starostlivá. Prevládajúci úlohu u nej zohrávajú emócie,
má aj silne vyvinutú intuíciu.
Je pokojná a nevyvoláva hádky, vie sa vybraně správať a je príjemným spoločníkom. Má bohatý vnútorný život. Nemáva prílišné vodcovské sklony.

Vedľajšia farba
Má vkus a umelecké cítenie i bohatú fantáziu. Samoty sa nebojí, ale vie tiež pomáhať ostatným. Veľmi si váži rodinného života a na svojich blízkych je dosť závislá.
Má rada vnútornú slobodu a nebýva príliš ambiciózne. Je jemná a nehádavá, ale v prípade potreby
sa vie brániť. Nie je príliš trpezlivá a pri realizácii svojich zámerov potrebuje pomoc okolia.
Nemá totiž silnú vôľu.

3.
ŽLTÁ

Hlavná farba
Je vitálny a mnohomluvný. Zaujímavá osobnosť so zmyslom pre humor a vyvinutú sociálnu inteligenciou.
Vie dobre argumentovať a dokáže sa vcítiť do iných ľudí. Máva sklon k domýšľavosti, ale je celkom úprimná. Je to životný optimista a dokáže sa nadchnúť pre nové aktivity.
Ráda flirtuje s opačným pohlavím a môže mať sklony k klamstvo.

Vedľajšia farba
Je ambiciózny a je na ňu spoľahnutie. Vie reagovať na zmeny, má rada pravdu, uznáva rodinné hodnoty. Je plná života, neznáša nudu a je náročná k iným rovnako ako k sebe.
V podriadené pozícii sa necíti príliš dobre, radšej vládne a je pomerne prakticky založená. Novým myšlienkam sa nevyhýba.

4.
ZELENÁ

Hlavná farba
Je nedôverčivá, šetrná a má rada poriadok. Preto jej robí problémy prispôsobiť sa zmenám a neočakávaným situáciám. Je praktická, ale občas pôsobí zbytočne chladne.
Má silnú vôľu a dokáže na seba byť primerane tvrdá. Mala by sa naučiť viac užívať života.
Zaslúži si však dôveru ostatných, pretože má dobré srdce.

Vedľajšia farba
Býva náladová a voči autoritám sa stavia do opozície. Má rada jasné a prehľadné situácie a občas
sa chová úplne nezodpovedne. Je praktická, ale máva sklon k zbytočnému pesimizmu.
Konverzuje "na úrovni" a v spoločnosti sa málokedy stratí. Rozhodovanie jej nerobí problémy, otázkou vplyvu sa však príliš nezaoberá. Vie tiež dlhodobo plánovať, najmä ak ide o jej ciele.
Je pracovitá a táto vlastnosť ju neopúšťa ani pri riešení náročných úloh.

5.
MODRÁ

Hlavná farba
Nemá rada nudu, dobre nadväzuje kontakty s inými ľuďmi a priťahuje ju cestovanie. Je šikovná
a má vrodené nadanie. Okolie ju rešpektuje a ona sama je dobrý vodca ostatných.
Minulosťou sa nezaoberá. Chce spoznať čo najviac, má tiež rada určitú mieru slobody. Občas zbytočne
riskuje a mala by byť dôslednejší pri určovaní svojich cieľov. Je čestná a v živote máva šťastie.

Vedľajšia farba
Rýchlo a bystro myslia, neboja sa rizika a rada sa vzdeláva. Všetko dokáže brať s humorom.
Je sympatická a ľudia jej názory dobre akceptujú. Neumí leňošiť a dokáže využiť ponúkanú príležitosť.
K ľuďom je občas nedôverčivá, aj keď potrebuje ich obdiv. Pre opačné pohlavie je pomerne príťažlivá. Oceňujú slobody a istej miery nezávislosti.

6.
INDIGO (sorry ale nwm jaka je to farba....)

Hlavná farba
Má ťažkosti s rešpektovaním autorít a sklon zbytočne utrácať. Občas sa chová egoisticky a na svojho partnera žiarli. Potrebuje mať pocit, že ju ostatní majú radi. Svoju rodinu miluje a stará sa o ňu,
ale musí sa jej dostať uznanie za to, čo robí.
Je to príjemný optimista, ktorý má rád krásnu a vyváženosť. Potrebuje však aj materiálnu istotu a materiálne zabezpečenie. Bez ťažkostí pomáha ostatným.

Vedľajšia farba
Má rada pohodlie, oplýva dobrým vkusom. Ľuďom dôveruje, vyhľadáva ich spoločnosť a vládne
i diplomatickým nadaním. Je to vitálny a charitatívne typ, ktorý sa vie obetovať pre druhého.
Je zodpovedná, koná po zrelej úvahe, ale nerada pracuje pod tlakom. Veľmi dlho si tiež pamätá rôzne krivdy.

7.
FIALOVÁ


Hlavná farba
Je priateľská, má bystrý úsudok, pružne myslenie a dostatočnú fantáziu. Je múdra a vzdelaná.
Vie dobre komunikovať a má tiež veštecké schopnosti.
Hoci je skôr uzatvorenejšou typ, nevyhýba sa spoločnosti. Chcela sa vzdeláva v tom, čo jej je blízke.
Je duchovne založená, ale občas môže mať sklon vyvyšovať sa nad svoje okolie.

Vedľajšia farba
Je náladová, romantická aj zodpovedná. Oceňujú spravodlivosti aj ich obhajcov. Neboja sa zmien,
je priateľsky založená, nehádavá a prispôsobivá. Tolerantní k názorom iných a pomerne komunikatívne. Má sklon zabúdať, je to však múdra a príťažlivá osobnosť s duchovným rozhľadom. Má dobrú intuíciu, ale mala by sa naučiť spoľahnúť sama na seba.

8.
RŮŽOVÁ

Hlavná farba
Je pracovitá a dokáže ísť za tým, čo chce dosiahnuť. Vie sa poučiť z rôznych životných skúšok.
Je ambiciózny a za svojím cieľom pôjde za akúkoľvek cenu, aj keď v srdci zostane skromná a láskavá.
Má vedúce schopnosti, nehanbia sa však využiť pomoc iných. Ak dosiahne toho, čo si predsavzala, pociťuje mimoriadne uspokojenie. Snáď preto dokáže pre svoje ciele obetovať aj rodinu.

Vedľajšia farba
Je prispôsobivá, pokojná a voči ostatným fér. Nemá však príliš zmysel pre humor a občas sa pripadá osamelo. Previnenie len ťažko odpúšťa. Má zmysel pre spravodlivosť, ale v hnevu dokáže byť veľmi deštruktívne.
Má sklon utrácet a cení si finančnú nezávislosť. Za svojim cieľom pôjde veľmi tvrdo. Mala by však ľuďom viac dôverovať.

9.
BÉŽOVÁ

Hlavná farba
Má skvelé nápady, vitalitu i energii. Vie dobre využiť príležitosti, je múdra a duchovne založená. Mala by sa však snažiť chápať viac ľudí okolo seba.
Je ambiciózny a inteligentný, uznáva pravdu aj spravodlivosť. Jedná fér a túži byť úspešná.
Býva štedrá a má dobré srdce.

Vedľajšia farba
Ráda poroučí ostatním, je chrabrý, má veľa energie a pevnú vôľu. Chce byť uznávaná
za akúkoľvek cenu. Snáď preto sa často angažuje pre verejné blaho.
Je praktická, ale chýba jej trpezlivosť.
Je nebojácna, môže však mať sklony k povýšenému rokovania. Ak jej niekto ublíži, vie sa pomstiť.

11.
BIELA

Hlavná farba
Vie dobre nadväzovať vzťahy s okolím, ale priateľstvo pre ňu nie je na prvom mieste. Väčšinou chce,
aby sa všetko podriadilo jej názorom. Chce zaliezť dobro i pravdu, k čomu má potrebnú vitalitu
aj ideály. Má dobrú fantáziu a je nezkažený.

Vedľajšia farba
Vie si poradiť takmer v každej situácii a neprepadla čiernym myšlienkam. Môže mať mystické schopnosti.
Je veľmi pracovitá a ide za svojím cieľom s potrebnou razanciou.
Je to dobrý vodca, u ostatných obľúbený. Prichádza s novými nápadmi a má bohatú fantáziu.

22.
ZLATÁ

Hlavná farba
Je pracovitá a túži byť úspešná. Půjde-li za svojím cieľom dostatočne vytrvalo, dosiahne všetkého,
čo si zachce. Je inteligentný, má bystrý úsudok.
Je mocná a vládne úžasným potenciálom. Na ceste vpred jej bude veľmi prospešné jej kúzlo osobnosti.Vedľajšia farba
Má statočné srdce, nebojí sa, je pracovitá a metodická. Vie si poradiť takmer s každou situáciou.
Neumožňuje však vždy zvládať ťažkosti v partnerských vzťahoch.
Pre ostatné je príťažlivá, chce byť všade prvý. Je ambiciózny, má zdravý rozum au svojho okolia býva obľúbená. Občas môže mať sklon zotrvávať v pohodlnom "závetrí".
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 anon anon | 17. června 2013 v 19:09 | Reagovat

INdigová je tmavě modrá ;)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama