...Vita incerta mors certissima...

High Magic

12. února 2010 v 11:42 | Lady |  Magic
Čo je vysoká mágia?
Vysoká mágia je vedou a zároveň umením. Jej základy sú starobylé, ale jej techniky sa ďalej vyvíjajú a prispôsobujú podmienkam každej doby. Cieľom mágie je uskutočniť zmeny vo vnútornej, ako aj vonkajšej realite prostredníctvom uvedomenia si duchovného sveta a manipuláciou s neviditeľnými ale zároveň mocnými silami.
Medzi techniky vysokej mágie patrí:
Očistenie
Meditácia
Veštenie
Kabalistické cvičenia
Výroba rituálnych nástrojov
Zhotovovanie talizmanov
Príprava alchymistických elixírov
Zaklínadlá
Anjelská mágia
Sebapoznanie


Praktizovanie magických techník vás privedie k stretnutiu s vyššími úrovňami reality. Je preto nesmierne dôležité, aby ste mali dobré základy v tomto svete. Všetci tí, ktorí sa usilujú o vysokú mágiu, by mali byť obdarení predstavivosťou, ale zároveň oslobodení od fantazírovania. Mágia nie je liekom na choroby ducha. Tým, ktorí trpia neurózami alebo depresiami, sa môže ich stav skôr zhoršiť ako zlepšiť.
Je potrebné, aby ste boli vnútorne vyrovnaní a cítili sa vo vlastnom tele dobre. Musíte byť zásadne čestní sami k sebe. Temné tajomstvá minulosti vždy v niektorej nečakanej chvíli vyjdú na svetlo, je preto dobré stráviť nejaký čas premýšľaním o jednotlivých udalostiach vášho doterajšieho života. Takto budete dostatočne pripravení na akýkoľvek neočakávaný prípad.
Veľké dielo
Vysoká mágia je známa aj pod názvom hermetická mágia, pretože je založená na hermetických umeniach a vedách. Tie dostali svoje pomenovanie podľa učenia Hermesa Trismegista (trikrát najväčší Hermes), ducha mágie, ktorý má mnoho mien a ktorý je prostredníkom medzi makrokozmom a mikrokozmom, nebom a zemou, božským a ľudským. Veľké dielo nie je ničím iným ako dosiahnutím božskosti - jednoty s bohom - pomocou troch oporných stĺpov: alchýmie, mágie a astrológie.

Egyptský Hermes
Staroveký Egypťania poznali Herma ako Thovta alebo Tehutiho, božské zosobnenie múdrosti. Zobrazovali ho ako pisára s hlavou vtáka Ibisa. Bol považovaný za vynálezcu hieroglyfického písma a bol tiež ochrancom posvätných vied geometrie, matematiky, astronómie, medicíny, mágie a alchýmie. Thovt existuje na každej úrovni bytia. Slúži bohom, ale zároveň ich predchádza. Vlastne on ich doviedol do stavu bytia, pretože on sám je sebatvorcom - ARCIMÁGOM. Každej veci dáva meno, ktorým vstupuje do života. On je kozmický alchymista, vnútorný i vonkajší učiteľ, vyrovnávajúci bod medzi jednotlivými protipólmi.
Grécky Hermes
Gréci stotožnili Thovta s Hermom, BOŽSKÝM POSLOM, ktorý je sprostredkovateľom medzi Nebom hore a Zemou dole. Je bohom rázcestí, sprievodcom a zároveň figliarom a podvodníkom, ochrancom obchodníkov ale i zlodejov.
Hermetika

Hermes Trismegistos sa považuje za autora spisov Hermetica, známych aj pod názvom Corpus Hermeticum. Pôvodne sa
predpokladalo, že tieto texty vznikli ešte v staroveku, ale v sedemnástom storočí sa zistilo, že boli napísané v Alexandrii v prvých troch storočiach kresťanského obdobia. Je však možné, že boli vytvorené na základe oveľa skorších rukopisov.
Veľký zázrak
Vplyv spisu Hermetika na renesančnú filozofiu bol nesmierny. Nachádzali sa v ňom staroveké základy teologických, magických a medicínskych textov mimoriadnej nádhery, intelektuálnej sily a duchovnej autority, v ktorej mohli židia, kresťania i moslimovia nájsť potvrdenie, rozšírenie a zdokonalenie svojich vlastných posvätných učení. V textoch Hermetica sa mýtus o stvorení sveta stal oveľa bohatším, podrobnejším a obraznejším podobenstvom úžasného alchymistického procesu. Hermes zobrazuje človeka ako ,,veľký zázrak", jednotlivca schopného dosiahnuť božskosť prekročením stavu bytia, ktorý ho oddeľuje od božskosti.
Človek je znázornený ako bytosť skutočne stvorená ,,na obraz Boží", ako bytosť mikrokozmu, v ktorom sa odzrkadľuje makrokozmos. To je obsiahnuté aj v Hermovom výroku: ,,ako hore, tak dole", s ktorým súvisí aj jeho ďalší výrok: ,,ako vo vnútri, tak vonku". Všetko stvorenie nachádza svoj odraz v človeku. On má tak k dispozícii všetky nástroje, ktoré potrebuje na dosiahnutie svojho božského určenia, ak sa rozhodne prijať ho.

Hermova palica
Hermova palica, známa ako caduceus (žezlo posla), nám ponúka dôležitý kľúč na odomknutie nášho božského potenciálu a vykonávanie mágie. Pojem caduceus je odvodený z gréckeho slova vo význame ,,posol" a je kľúčovým posolstvom pre ľudstvo, pochádzajúcim od Herma v jeho úlohe nebeského posla. Caduceus pozostáva z dvoch hadov ovinutých okolo hlavného stĺpu alebo palice, hore zvyčajne preklenuté párom krídel. Dvojica hadov zobrazuje všetky protikladné princípy prejavujúce sa vo vesmíre - muža a ženu, svetlo a tmu, jin a jang. Palica znázorňuje os medzi nebom a zemou, mikrokozmom a makrokozmom. Krídla predstavujú nadprirodzený svet alebo čistého ducha univerza.
Caduceus je starodávnym symbolom. Jeho najstaršia známa forma má približne 5 000 rokov. Je symbolom pokoja, ochrany a liečenia a dodnes sa používa ako symbol medicíny. Okrem toho je predovšetkým symbolom jednoty dosiahnutej prostredníctvom zmierenia protikladov. Objavuje sa v mnohých tradíciách a jedno z jeho najvýznamnejších vyjadrení nachádzame v indickej jóge. Pomocou caducea môžeme dosiahnuť magickú rovnováhu, ktorá nám tak ako Hermovi dá krídla a umožní vystúpiť do ríše Bohov. Najprv sa však musíme pripraviť a položiť pevné základy pre Veľké dielo. 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama