...Vita incerta mors certissima...

Upíria terminológia

12. února 2010 v 11:04 | Lady |  Vampires
Anémia:chudokrvnosť, je choroba, ktorá je často mylne spojovaná s Vampirizmom. V skutočnosti, chorí na tú to chorobu trpia poruchou kostnej drene a potrebujú železo, ktoré sa nedá ani náhodou získavať pitím krvi. Pretože železo obsiahnuté v krvi, by neprešlo trávením. Títo ľudia musia brať špeciálne tabletky, kde je železo obsiahnuté v jeho surovej forme.

Astrálny Vampír:Vampíri, ktorí vstupujú svojim "darcom" do snov a buďto sa kŕmia ich životnou energiou, alebo sa v nich snažia vzbudiť rôzne emócie, ktoré spôsobia , že postihnutý začne uvolňovať velké množstvo energie, ktorou sa kŕmia.

Coven: Tento termín je často nesprávne používaný k označeniu skupín Vampírov. Tento pojem v skutočnosti označuje skupiny čarodejníc.

Darca: Človek, ktorý dobrovoľne poskytuje Vampírom/Upírom čo potrebujú - životnú/ pranickú energiu či už priamo alebo pomocou krvi.

Dieťa: Pojem používaný k označeniu mladého, neskúseného či hlúpeho Vampíra/ Upíra.

Dom/Dóm:Podobný klanu/rodu, ale sdružuje iba Vyšších Vampírov. Keď sa dvaja Vyšší vezmú, oba Domy sa na rozdiel od Klanov spoja a vytvoria nový, vetší Dom.

Dvor:Shromaždenie Vampírov, obvykle usporiadané a hosťované rešpektovanými členmi Komunity (Starší, Vodci Klanov, Mentori). Môže byť špecifické pre Vampírov iba z určitého mesta, alebo prístupné pre Vampírov z celého štátu či dokonca z niekoľkých štátov naraz.

Elementárny Vampír:Vampír, ktorý je schopný kŕmiť sa priamo zo základných elementov (voda, oheň, zem, vzduch), či získavať energiu z prírodných javov - vietor, búrky a pod. (Tu by som povedal že tu nejde o Vampyrizmus v pravom slova zmysle, pretože ide o živenie sa neživotnou energiou z neživých predmetov ktorú musí duša premeniť na životnú, a pasívny elementárny vampír,čiže odoberá túto energiu nevedome, je v podstate každý človek -pozn. Arcanomeus)

Energetický pach:Výraz používaný pre indikáciu unikátneho "energetického vzorca" či pocitu alebo vybrácií, ktoré okolo seba niekto šíri. Vampíri, ktorí dokážu takto hlboko vnímať, dokážu podľa toho rozpoznať, o koho ide. Podobným spôsobom nás dokážu identifikovať rovnako lovci či Smrtelníci, skúsení v mágii a psych. Praktikách

Ghoul: Služobník, vytvorený cez pripútanie Smrtelníka k Vampírovi vďaka výmene krvi.

Chi:Chi je čínsky výraz pre životnú energiu, popisovaná ako energia pranická či životná sila. Jedná sa o bioelektrickú energiu ktorá prúdi našimi telami. Psychický Vampíri s ňou dokážu manipulovať a používajú ju ku kŕmeniu. Veľké množstvo tejto energie je obsiahnuté v čerstvej krvi.

Inkubus:Vampír, ktorý využíva sex k zisku krvi. Títo Vampíri sú považovaní za psov našej komunity, pretože porušujú morálku, manipulujú svojich "darcov" a zbytočne vynakladajú príliš mnoho práce, k zisku krvi.

Klan:Skupina Vampírov sdružená okolo vodcu, obvykle podobných vlastností. Väčšinou ide o blízko spletenú skupinu, niečo ako rodina. Členstvo v týchto organizáciach je exkluzívne a nikde na internete nenájdete informácie o skutočných klanoch.

Klinický vampirizmus:Psychologická kondícia, tiež popisovaná ako Renfieldov syndróm, ktorá dodáva jedincovi psychologickú potrebu k pitiu krvi. Tá býva väčšinou uspokojovaná vlastnou krvou. Takí ľudia obvykle bývajú celí rozrezaní od žiletiek a podobných nástrojov, z dôvodu snaženia sa získavať vlastnú krv.

Krvné puto:1) Rituál, alebo ceremónia, označujúca vernosť jedného Vampíra/Upíra druhému či jedného Vampíra/Upíra špecifickému Klanu/Domu. 2) Vampír môže pomocou krvného puta k sebe pripútať človeka, čím zvýši svoj celkový vplyv nad ním. Môže sa tak stať neúmyselne, pokiaľ sa Vampír/Upír kŕmi od jedného Darcu trikrát a viackrát. Viz. Tiež Ghoul.

Kŕmenie: Akt konzumácie krvi či odberu pranickej energie z ľudí a zvierat.

Krvavé radovánky
: Podobné odberu krvi, jedná sa o použitie krvi behom erotických situácií.

Krvavý Klub
:Tajná forma miestneho Útočišta s veľmi eskluzívnym členstvom. Obvykle vedená Klanom či Domom a iba tí, ktorí sú odsúhlasení, tam majú prístup. Podáva sa buď uskladnená krv (ale nie veľmi stará, pretože časom z nej vyprcháva životná energia - pozn. Arcanomeus), alebo je tam vždy dostatok Darcov, ktorý poskytujú čerstvú krv. Vlastná existencia týchto miest je zatial nepotvrdená a tak to aj zostane, kvôle exkluzívnemu a tajnému členstvu.

Latentný Vampír:Niekto, kto sa síce ako Vampír narodil, ale jeho pravá podstata sa dosiaľ neprejavila. Latentný Vampíri potrebujú prejsť procesom Precitnutia k aktivovaniu svojich schopností.

Loup-Garou:Vlkodlak. Vlkodlaci preukazujú rešpekt Vyšším Vampírom, a ostatní Vampíri/ Upíri by im mali preukazovať rovnaký rešpekt, ako Vyšším. (Tu však treba pripomenúť, že Vampíri/Upíri a Vlkodlaci sú vlastne protipóly, čiže sa neznášajú. Napriek tomu okrem Vyšších ostatný Vampíri/Upíri by mali voči Vlkodlakom resp.Lykantropom vo vlastnom záujme mať rešpekt, pretože Vlkodlaci resp. Lykantropi sú silnejší, hlavne z hladiska fyzickej sily, a omnoho agresívnejší. Za nedodržanie rešpektu v tomto prípade, obyčajne,nebudú voči Vampírom/Upírom vyvodzované žiadne dôsledky zo strany vedenia Vampírskej komunity. - domienková pozn. Arcanomeus)

Lov:1) Akt vyhľadávania darcov alebo obetí Vampírmi/ Upírmi. V dobách dávno minulých, naši predkovia lovili v pravom zmysle slova. Potom bolo ale objavené, že existuje veľa ľudí, ochotých nám dobrovoľne darovať svoju krv, takže "lov" v pravom zmysle slova sa stal zbytočný. 2) Akt vykonávaný Lovcami pri prenasledovaní Vampírov. Nemal by byť braný na ľahkú váhu, môže ústiť do vážnych zranení či smrti postihnutého.

Lovec:Robí to isté čo jedinec v predchádzajúcom prípade, nejde však ale o obyčajného človeka, ale disponuje podobnými schopnosťami ako Vampíri a zameriava sa iba na skutočných Vampírov, ktorých neomylne pozná.

Mentálny/ Psychický útok: Agresívna akcia voči iným s využitím psychických/ mentálnych schopností.

Mentor
:Sprievodca, či učitel, ktorý pomáha neskúseným, mladým Vampírom/Upírom s precitnutím a dáva im rady po precitnutí či premenení.

Majster:Tvorca Premeneného. Toto slovo sa používa pre Vampírov oboch pohlaví. Nezamieňať s Mentorom! Môžete mať vždy niekoľko mentorov, ale iba jedného majstra!

Odber krvi
: Fyzická činnosť, pri ktorej dôjde k narezaniu či prebodnutiu kože kôli extrakcií krvi. Bežne používaná technika pri kŕmení.

Precitnutie:Proces, behom ktorého sa Latentný Vampír/ Upír stáva vedomý svojej pravej podstaty a zoznamuje sa so svojimi schopnosťami. Zahrňuje fyzické i mentálne zmeny. Tieto zmeny často zahrňujú zvýšenú citlivosť na svetlo, prvé príznaky smädu, rast sympatie pre noc a temnoty, pre niektorých pocit osamotenia a izolácie, pretože tieto zmeny rozbúrajú sklenený dom, v ktorom títo jedinci od narodenia žili - tzn. Zistia to, že nie sú tí, za čo ich všetci mali/ majú. Niekomu môže celé precitnutie trvať nikoľko rokov, inému niekoľko mesiacov.
Premenenie: Proces, behom ktorého sa zo smrtelníka stane Vampír/Upír.

Rádoby-vampír/upír:Hanlivý pojem označujúci tých, ktorý by sa radi stali Vampírmi preto, že majú nerealistické predstavy o tom, čo to byť Vampírom/ Upírom vlastne znamená. Sú zlákaní falošnými, predimenzovanými predstavami Vampírov a jejich schopností, tak, ako ich vidia v rôznych fikciách. Obvykle sa nedívajú na praktickú stránku, akou sú nezbytné zmeny v životnom štýle či nutnost sháňaním darcov.

Sanguinarian:Niekto, kto má fyzickú potrebu po krvi, neerotického pôvodu. Toto slovo vzniklo z latinského výrazu Sanguinarius (smädný po krvi). Títo Vampíri buď nie sú schopní kŕmiť sa ako psychickí Vampíri / Upíri, alebo nemajú schopnosti Psych. Kŕmenia dostatočne vyvnuté. S časom a praxou, Sanguinariani sa tiež dokážu naučiť kŕmiť ako psych. Vampíri / Upíri, ale takýto spôsob kŕmenia obvykle ich hlad neuspokojí v takej miere, ako krv a používajú ho v iba ako záchrannú brzdu, ak nie je po ruke žiadny Darca.

Sigma: Identifikačný symbol Domu/ Klanu/ Útočišta. Pre členov má často nejaký symbolický či rituálny význam.

Starší:V pôvodnom význame Vampír/ Upír vysokého veku, obvykle 100 a viac rokov. Týchto Vampírov/ Upírov je v dnešnej dobe veľmi málo. V prenesenom význame ide tiež použiť ako titulovanie niekoho, ku komu chováte velký rešpekt, celkovo vzaté veľmi znalého a skúseného Vampíra/ Upíra.

Sukuba: Ženská verzia Inkuba. Viz: Inkubus.

Štít:Energetická baríéra, ktorú jedinec rozmiestni okolo seba, alebo iného jedinca/ miesta/ veci, ktorá zabraňuje prieniku ostatných energií.

Tendril
:Predlžovanie vlastnej aury za účelom dosiahnutia aury cieľovej osoby. Niektorí používajú tendrily pre skúmanie či kŕmenie sa z cielových osôb.

Temný Aniel: (Tiež "padlý aniel"). Ide o jeden z mnohých pojmov, používaných pre označenie Vampírov/ Upírov.

Temný Dar: Pojem používaný pre označenie niečieho Premenenia.

Utajenie:Nezbytná časť života každého Vampíraú Upíra. Ide o činnosť, kedy Vampír/ Upír ukrýva svoju pravú podstatu a svojmu okoliu sa javí ako normálny človek. Urobenie vážneho "prešlapu" sa spravidla rovná smrti.

Útočište:Vampírov/ Upírov domov či bezpečné miesto. Tiež používané k referovaniu o mieste, kde sa Vampíri/ Upíri schádzajú, nech je to už verejné (ako nočný klub) či privátne miesto, vyhradené iba pre vybraných Vampírov/ Upírov.

Vampíri bozk: Označenie pre proces, kedy Vampíri odoberajú krv od svojich darcov.

Zemnenie:Vytvorenie spojenia so zemou, za účelom zabránenia presýtenia sa energiou či odberom zemskej energie. Technika a efektivita záleží na tom, ako veľmi je daný jedinec trénovaný. Ide to vzdialene prirovnať ku klasickému elektrickému uzemneniu.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama